Podziękowania śp. Stanisława Urbańska

Jestem bardzo wdzięczny śp. Pani Stanisławie Urbańskiej (pokolenie piąte) za zebranie bardzo wielu danych, bez których to drzewo by nie powstało.

Dodaj komentarz